Informació general

- El Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma de Mallorca és una associació d'iniciativa privada sense afany de lucre que s'interessa per fomentar el col·leccionisme com activitat lúdica i cultural mitjançant trobades setmanals, exposicions periòdiques, edició d'una revista i una gran diversitat d'activitats.

Adreça de correspondència:

Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma de Mallorca
Apartat de Correus 5053
07080 Palma de Mallorca

Adreça i horari de trobades (NO ADREÇAR-HI CORRESPONDÈNCIA):

Plaça Alexander Fleming, 17 baixos (Palma)

Dijous i divendres, de 18 a 21 h.; diumenges, d'11 a 13 h.

Tot aquell col·leccionista que viatgi a Mallorca des de fora de l'illa serà benvingut si vol passar-se pel nostre local a fer algun intercanvi o una visita de cortesia. Es recomana avisar prèviament per poder avisar a possibles interessats.

- Tot soci ha de pagar una quota (es demana avançar la quota fins el 31 de desembre de l'any en curs):

50 euros l'any (a partir dels 18 anys);
6 euros l'any (menors de 18 anys)
.

[Formulari d'inscripció]

- La revista "Col·lecciomania" que publicam es nodreix de les col·laboracions de socis de l'associació editora i d'especialistes en diversos camps del col·leccionisme. De periodicitat trimestral, surt cada mes de gener, abril, juliol i octubre, tot i que l'equip de redacció es reserva el dret de retardar la seva sortida per retard en el lliurament dels articles o per la conveniència d'incloure una notícia d'última hora.