Dentista de Cocodrilos de Jordi Vidal Reynés

S'acaba de publicar el "Dentista de Cocodrilos". Columnas de opinió i cultura, publicades en El Mundo/El Dia de Baleares ( 2001 - 2007 ), del nostre soci i membre de la comissió organitzadora d’Exfilna 2007.

Jordi Vidal. Documenta
Balear, Palma, 2007 (Plural). Prólogo de Román Piña Valls.

Presentació: dia 6 de febrer en Literanta (Can Fortuny 4A) a les 19:30h.

Pàgina Personal : http://www.saludos.de/jordi/