EMISIÓ SEGELLS PERSONALITZATS PER PART DEL GRUP FIL·LATÈLIC I DEL COL·LECCIONISME


El Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma de Mallorca ha emès dos nous segells personalitzats. El primer d’ells, duu com a motiu l’emblema del Club. El segon, es una imatge del Patruller de Vigilància (ADUANAS) "Aguila" amb base a Palma de Mallorca i que, pròximament, quedarà fora de servei. El preu de cada un és de 2 €.

 Les peticions de segells hauran de dirigir-se a les adreces del Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma de Mallorca:

 Apdo. de Correus 5053
07080 Palma de Mallorca

 A la direcció de correu electrònic: exfilna@grup-palma.org

 

O al telèfon: 871-948118